الکاد

اطلاعات تکميلي

 • نام میتینگ یادگیری الکترونیکی ایران
 • نوع میتینگ کنفرانس
 • سطح میتینگ بین المللی
 • دوره برگزاری نهمین دوره
 • تاریخ برگزاری چهارشنبه, 20 اسفند 1393

اطلاعات تکميلي

 • نام میتینگ علوم کامپیوتر، ارتباطات و فناوری اطلاعات
 • نوع میتینگ کنفرانس
 • سطح میتینگ بین المللی
 • دوره برگزاری اولین دوره
 • تاریخ برگزاری پنج شنبه, 16 مرداد 1393

اطلاعات تکميلي

 • نام میتینگ اینترنت، پیشران توسعه اقتصادی
 • نوع میتینگ همایش
 • سطح میتینگ بین المللی
 • دوره برگزاری اولین دوره
 • تاریخ برگزاری شنبه, 08 شهریور 1393

اطلاعات تکميلي

 • نام میتینگ بازشناسی الگو و تحلیل تصویر ایران
 • نوع میتینگ کنفرانس
 • سطح میتینگ بین المللی
 • دوره برگزاری دومین دوره
 • تاریخ برگزاری چهارشنبه, 20 اسفند 1393
شما اینجا هستید: Home همایش ها و کنفرانس ها کامپیوتر بین المللی