الکاد

اطلاعات تکميلي

 • نام میتینگ علوم کامپیوتر، شبکه و فناوری اطلاعات
 • نوع میتینگ کنگره
 • سطح میتینگ ملی (داخل کشور ایران)
 • دوره برگزاری اولین دوره
 • تاریخ برگزاری پنج شنبه, 29 آبان 1393

اطلاعات تکميلي

 • نام میتینگ بازاریابی اینترنتی، اقتصاد و گردشگری شهری
 • نوع میتینگ همایش
 • سطح میتینگ بین المللی
 • دوره برگزاری چهارمین دوره
 • تاریخ برگزاری جمعه, 24 مرداد 1393

اطلاعات تکميلي

 • نام میتینگ یادگیری الکترونیکی ایران
 • نوع میتینگ کنفرانس
 • سطح میتینگ بین المللی
 • دوره برگزاری نهمین دوره
 • تاریخ برگزاری چهارشنبه, 20 اسفند 1393

اطلاعات تکميلي

 • نام میتینگ دستاوردهای نوین در برق و کامپیوتر
 • نوع میتینگ همایش
 • سطح میتینگ ملی (داخل کشور ایران)
 • دوره برگزاری دومین دوره
 • تاریخ برگزاری یکشنبه, 18 آبان 1393

اطلاعات تکميلي

 • نام میتینگ علوم کامپیوتر، ارتباطات و فناوری اطلاعات
 • نوع میتینگ کنفرانس
 • سطح میتینگ بین المللی
 • دوره برگزاری اولین دوره
 • تاریخ برگزاری پنج شنبه, 16 مرداد 1393

اطلاعات تکميلي

 • نام میتینگ دستاوردهای نوین در برق و کامپیوتر
 • نوع میتینگ همایش
 • سطح میتینگ ملی (داخل کشور ایران)
 • دوره برگزاری دومین دوره
 • تاریخ برگزاری یکشنبه, 18 آبان 1393
صفحه1 از2
شما اینجا هستید: Home همایش ها و کنفرانس ها