الکاد

خانم مهندس یعقوبی

دانشگاه دیلمان

آقای دکتر جزنی

آقای دکتر جمال خانی جزنی

معاون دانشجویی دانشگاه دیلمان

آقای مهندس مشکین مژه

مدیر گروه رشته برق دانشگاه دیلمان

شما اینجا هستید: Home الکاد اساتید حامی الکاد