الکاد

اعضای الکاد

مهران گل پرست

مهران گل پرست

 • + جنسیت: مرد
 • + متولد: 1371/11/26
 • + رشته: برق
 • + گرایش: قدرت
 • + مقطع: کارشناسی ناپیوسته
 • + ورودی: مهر ماه 92
 • + سمت در انجمن: مدیر

مرتضی فرد صفاری

Morteza Fard Saffari

 • + جنسیت: مرد
 • + متولد: 1373/12/13
 • + رشته: کامپیوتر
 • + گرایش: نرم افزار
 • + مقطع: کارشناسی پیوسته
 • + ورودی: مهر ماه 92
 • + سمت در انجمن: دبیر

مهدی علی پور

مهدی علیپور

 • + جنسیت: مرد
 • + متولد: 1371/04/07
 • + رشته: برق
 • + گرایش: قدرت
 • + مقطع: کارشناسی ناپیوسته
 • + ورودی: مهر ماه 92
 • + سمت در انجمن: ...

مهدی شعبانی

مهدی شعبانی

 • + جنسیت: مرد
 • + متولد: 0000/00/00
 • + رشته: کامپیوتر
 • + گرایش: نرم افزار
 • + مقطع: کارشناسی پیوسته
 • + ورودی: مهر ماه 92
 • + سمت در انجمن: ...

بنیامین باقری

Sample image

 • + جنسیت: مرد
 • + متولد: 1371/00/00
 • + رشته: برق
 • + گرایش: قدرت
 • + مقطع: کارشناسی ناپیوسته
 • + ورودی: مهر ماه 92
 • + سمت در انجمن: ...

مونا دباغ فرزانه

مونا دباغ فرزانه

 • + جنسیت: زن
 • + متولد: 1371/08/14
 • + رشته: کامپیوتر
 • + گرایش: نرم افزار
 • + مقطع: کارشناسی پیوسته
 • + ورودی: مهر ماه 91
 • + سمت در انجمن: معاون
شما اینجا هستید: Home الکاد اعضای انجمن الکاد