الکاد

مهارت هفتم از مهارت های هفتگانه ICDL

اینترنت

33
رایگان
کامپیوتر
نشریه آنلاین الکاد
1388
Hits: 846
User rating: / 
PoorBest 

Review

Written by مرتضی فرد صفاری

امروزه 7 کتاب مهارت های ICDL معياري براي سنجش مهارتهاي كامپيوتري شماست.

نخست ECDL که توسط يك گروه ويژه تحت حمايت مالي اتحاديه اروپا ايجاد شد كه هدف آن، دستيابي به روشي براي ارتقاي سطح مهارتهاي IT درسراسر اروپا بود. امروزه این گروه جدیدی از این کتاب ها که در حال حاضر ICDL نامیده میشوند به مدرك استانداردي تبديل شده كه دركشورهاي غير اروپايي كاربرد دارد و برنامه درسي آن مشابه دروس ECDL است. بنياد گواهينامه اروپايي راهبري كامپيوتر، برنامه درسي را تعيين كرده و آن را دائما به روز رساني ميكند تا اطمينان حاصل شود كه دروس آن با دنياي كار و پيشرفت هاي انجام شده در زمينه فناوري، هماهنگ است . ميزان پذيرش ICDL در كشورها، به طور روز افزوني در حال رشد است و در حال حاضر بسياري از افراد و شركتها، اين گواهينامه را معياري براي سنجش مهارتهاي كامپيوتري ميدانند.

در مهارت هفتم از سری مهارت های هفتگانه سعی شده تا مهارت آموز با استفاده از اینترنت و شبکه جهانی وب و موارد مورد استفاده در آنها و خدمات و شرایط و به طور کلی اصول اساسی استفاده از آن آشنا گردد.Date insert: Saturday, 13 September 2014

Add comment

Security code
Refresh